Amaç

İşletme veya kurumlarda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim Konuları

- Yanma ve yangın olgusu
- Yanma çeşitleri ve bileşenleri
- Yanıcı maddeler ve özellikleri
- Yangın sebepleri ve etkenleri
- Yangın önleyici tedbirler
- Yangın sınıfları ve özellikleri
- Yangın çeşitleri ve özellikleri
- Yangın safhaları
- Yangın yerinde tehlikeler
- Söndürme metotları
- Söndürme maddeleri ve özellikleri
- Yangın anında hareket tarzı
- Yangın ihbarı
- Yangınlarda tahliye ve toplanma
- İşletme yangın organizasyonu ve yangın ekibinin görevi
- İşletme acil durum planı tanıtılması
- Yangın yeri yönetimi
- Yangınla mücadele stratejileri ve taktikleri
- Yangınla mücadele araçları ve malzemeleri
- Yangından koruyucu teçhizatların tanıtımı ve kullanımı
- İşletme söndürme sisteminin tanıtılması
- Yangın hortum ve lanslarının kullanımı
- Yangın hidrantlarının kullanımı
- Bina içi yangın dolaplarının kullanımı
- Su ve köpük verme işlemler
- Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
- Haberli ve senaryolu yangın tatbikatı
- Anket ve Sınav

Omorfo olarak müşterilerimizin acil durumlar karşısında güvende olmasına katkı sağlamak temel prensibimizdir.