Danışmanlık Hizmetleri

Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.

- Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.
- Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
- Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
- Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
- Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
- Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
- Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
- Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri
- Yangın tehlikesinin yeri, cinsi, özellikleri
- Meydana gelme olasılığı ve şiddeti
- Risk altındaki kişilerin miktarı
- Risk altındaki mal miktarı
- Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıplar
- Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması geren önlemler
- Yangın yükü ve yangın büyüklüğü
- Yangın sınıfı
- Yangınla mücadele kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.

Bu çalışma kurum, kuruluş ve işletmelere risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlar. Omorfo olarak müşterilerimizin acil durumlar karşısında güvende olmasına katkı sağlamak temel prensibimizdir.