Kontratlı Bakım

Yapılarda kurulmuş olan yangın korunum sistemlerinin uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamadan çalışabilmesi için, kontrata bağlı periyodik bakım hizmeti vermekteyiz.

Yangın algılama ve uyarı Sistemleri,  yangın söndürme sisteminin periyodik bakımları konusunda bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisine yasal mesuliyetler yüklemektedir.

Sistemin sadece kurulması değil gerektiği zaman faal olabilmesi için belli zaman aralıklarında yapılacak yangın söndürme sistemi periyodik bakımları olası bir yangın anında sistemi devreye sokarak yangını önleyecek hem de bu konuda ki sorumlu kişiyi yasalar karşısında koruyacaktır.

Omorfo olarak müşterilerimizin acil durumlar karşısında güvende olmasına katkı sağlamak temel prensibimizdir.